Електропобутова техніка (магістри)

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітня програма «ЕЛЕКТРОПОБУТОВА ТЕХНІКА»

Освітній ступінь «МАГІСТР»

 Кафедра комп’ютерної інженерії та електромеханіки

Загальна інформація

Спеціальність «Електропобутова техніка» спрямована на підготовку фахівця, який володіє навичками сервісного обслуговування та виробництва електропобутової техніки, ґрунтуючись на знаннях в галузі фундаментальних розділів електромеханіки.

 

Кваліфікація та термін навчання

На навчання для здобуття другого освітнього ступеня «Магістр» приймаються особи, які здобули перший освітній ступінь «Бакалавр» у відповідності до «Правил прийому до КНУТД в 2016 р.»:

  • на перший курс (термін навчання 1 рік і 6 місяців) на основі освітнього ступеня бакалавра зі споріднених спеціальностей за результатами іспиту з іноземної мови, фахового вступного випробування (за державним замовленням, або за кошти фізичних чи юридичних осіб);
  • на перший курс (термін навчання 2 роки) на основі освітнього ступеня бакалавра з не споріднених спеціальностей за результатами іспиту з іноземної мови, фахового та додаткового вступних випробувань (за кошти фізичних чи юридичних осіб).

Перелік споріднених спеціальностей освітнього ступеня бакалавра наведений на сторінці.

З програмами іспиту з іноземної мови, фахового та додаткового вступних випробувань та прикладами білетів можна ознайомитись за посиланнями: http://knutd.edu.ua/files/ex_pr/5.3.pdf  http://knutd.edu.ua/files/ex_pr/4.15.pdf

 

Вміння та знання

За результатами навчання студенти спеціалізації «Сервісне обслуговування електропобутової техніки» здобувають знання та вміння:

– обґрунтовувати та визначати мету та завдання при розробленні технології виготовлення нової електропобутової техніки;

— конструювати моделі і взірці сучасних видів електропобутової техніки, електромеханічних пристроїв i систем;

— складати алгоритми функціонування систем керування комп’ютерно-інтегрованої електропобутової техніки;

—  ставити математичні i фізичні експерименти з метою виявлення властивостей i характеристик взірців сучасних видів електропобутової техніки, електромеханічних пристроїв i систем;

— проектувати електричні апарати, електромеханічні пристрої та системи з необхідними показниками функціонування з використанням сучасних принципів САПР i комп’ютерної графіки;

— аналізувати економічну ефективність сучасних видів електропобутової техніки, електромеханічних пристроїв i систем як на стадії проектування, так i на стадії експлуатації;

– організовувати та проводити дослідження;

– організовувати та проводити сервісне обслуговування;

– організовувати переоснащення виробництва та освоєння нових процесів виробництва;

– самостійно визначати мету та завдання особистої діяльності;

– визначати мету та завдання колективної діяльності;

– самостійно планувати та проводити навчальні заняття.

Основні сучасні професійно-орієнтовані дисципліни спеціальності«Електропобутова техніка»:

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців на кафедрі електромеханічних систем створений  спеціалізований комп’ютерний клас,  працюють наукові гуртки під керівництвом провідних викладачів кафедри —  докторів технічних наук. Студенти щорічно виступають з доповідями на Всеукраїнській науковій конференції молодих учених і студентів, публікують наукові статті, приймають участь у олімпіадах з фахових дисциплін.

 

Студенти забезпечені сучасною навчально-методичною літературою і інформацією про інноваційні технології в електропобутовій техніці.

 

Працевлаштування

Високий професійний рівень підготовки спеціаліста або магістра з електропобутової техніки дозволить йому працювати на державних, комерційних і спільних підприємствах на первинних посадах: інженера-електромеханіка, інженера-виробничника, інженера-дослідника, інженера-конструктора, інженера-технолога, начальника підрозділу, наукового працівника, викладача.

Йому забезпечена робота в сфері промисловості, транспорту, сільського господарства, побутового обслуговування, системи освіти за наступними видами економічної діяльності: дослідження, конструювання, виробництво та експлуатація електроприводів, електромеханічних систем, комплексів, пристроїв та устаткування; виробництво та сервісне обслуговування електропобутової техніки.

 

Всім студентам факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

При факультеті мехатроніки та комп’ютерних технологій   КНУТД діє аспірантура, і, відповідно, студенти кафедри електромеханічних систем мають можливість пройти навчання в аспірантурі, захистити дисертацію та отримати науковий ступінь кандидата технічних наук. Термін навчання в аспірантурі — 3 роки.

 

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0107.

Завідувач кафедри доктор технічних наук, професор Злотенко Борис Миколайович

Телефони для довідок:

Кафедра: +38 044 256–29–03,

Приймальна комісія: +38 044 256–29–75

e-mail: [email protected]