Перспективи для студентів

В результаті навчання фахівці, які підготовлені кафедрою, будуть знати:

•    сучасні напрямки розвитку електропобутової техніки;
•    обчислювальну техніку та алгоритми програмування;
•    сучасні комп’ютерні програми 3D-моделювання КОМПАС, AUTOCAD;
•    режими роботи електропобутової техніки;
•    конструктивні та експлуатаційні характеристики ЕПТ;
•   особливості принципових, функціональних, монтажних та структурних схем електропобутової техніки вітчизняного та зарубіжного виробництва;;
•    інтерактивні прикладні пакети MATHCAD, EXCEL, ACCESS та інші;
•    методи розрахунку різних видів побутової техніки;
•    особливості апаратної реалізації мікропроцесорних систем керування складною електропобутовою технікою;
•    комп’ютерні технології віртуального дослідження електромеханічних систем засобами пакета MATLAB з програмами Simulink, SimMechanics та іншими;
•    методи та засоби діагностування сучасної ЕПТ вітчизняного та зарубіжного виробництва;
•    правила обслуговування, ремонту та експлуатації ЕПТ.

В результаті навчання студенти вміють:

•    розраховувати, проектувати і конструювати сучасну побутову техніку;
•    вільно працювати на комп’ютері, використовувати сучасні інтерактивні системи та прикладні програми.

Високий професійний рівень підготовки випускника кафедри електромеханічних систем дозволить йому:

•    працювати на державних, комерційних і спільних підприємствах з випуску і ремонту сучасної електропобутової техніки;
•    відкрити свою справу з ремонту й обслуговуванню складної побутової техніки;
•    розбиратися в складній кон’юнктурі міжнародного ринку електропобутових товарів;
•    займатися викладацькою діяльністю в комерційних і державних вищих та середніх навчальних закладах України.

Зможе працювати на посадах:

•    інженера-електромеханіка;
•    наукового співробітника;
•    викладача вищого навчального закладу.