Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра для організації i ведення навчального процесу, а також науково-дослідної роботи займає у головному корпусі університету приміщення із загальною площею 480,7 м2, в тому числі:

  • кафедральний комп’ютерний центр, ауд. 1 -0115-б (площа 37 м2);
  • лабораторія електричних машин, ауд. 1-0115-в (площа 57 м2);
  • лабораторія електричних апаратів та електроприводу, ауд. 1-0115-г (площа 57 м2);
  • лабораторія електропобутової техніки, ауд. 1-109-а (площа 61 м2);
  • навчально-виробнича майстерня, ауд. 1-0107-а (площа 52,8 м2).

Кожна  спеціалізована аудиторія  закріплена за провідним викладачем. Розроблено плани оснащення лабораторними стендами, посібниками та літературою. Повністю модернізовано та оновлено стенди для виконання лабораторних занять з курсів «Електропобутова техніка», «Електричні машини», «Теорія електроприводу», «Електричні машини та електропривод».

Кафедральний комп’ютерний центр на 24 робочих місця оснащений термінальною станцією L230,  прикладним програмним забезпеченням Компас LT, MatLAB, MathCAD, Open Office, Adobe Reader, а також обладнаний технічними засобами доступу до мережі INTERNET та модульного середовища освітнього процесу КНУТД для користування студентами під час виконання лабораторних і самостійних завдань, курсового та дипломного проектування.

Матеріально-технічна база кафедри постійно розширюється та поповнюється новими приладами для оснащення лабораторних приміщень, взірцями сучасної електропобутової техніки. За останні п’ять років оновлено близько 82 % стендів для проведення лабораторних занять.