Науково-педагогічні працівники

Спеціальну професійну підготовку студентів веде висококваліфікований професорсько-викладацький колектив кафедри, в якому працює 3 професори, 8 доцентів, 1 асистент.

ЗЛОТЕНКО Борис Миколайович, завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, Відмінник освіти.

Народився 18.06.1964 року. В 1986 році закінчив Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, а в 2008 році – Київський міський педагогічний університет імені Бориса Грінченка. В 2003 році присуджена наукова ступінь доктора технічних наук, в 2004 році – вчене звання професора. Має 114 наукових праць, 4 монографії, 1 навчальний посібник. Викладає дисципліни «Інженерне проектування та розрахунки складної електропобутової техніки», «Проектування вузлів машин та приладів», «Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності».

БУРМІСТЕНКОВ Олександр Петрович, заслужений працівник народної освіти, професор, доктор технічних наук.

Народився 27.02.1942 року. В 1964 році закінчив Московський технологічний інститут легкої промисловості. В 1989 році присуджена наукова ступінь доктора технічних наук, в 1991 році – вчене звання професора. Має  понад 200 наукових праць, 9 навчальних посібників, 2 підручники, 3 монографії. Викладає дисципліни «Теорія електропривода», «Електропобутова техніка».

ПЕТКО Ігор Валентинович, професор, доктор технічних наук, Відмінник освіти України.

Народився 15.04.1936 року. В 1958 році закінчив Київський політехнічний інститут. В 1992 році присуджена наукова ступінь доктора технічних наук, в 1993 році – вчене звання професора. Має  273 наукові праці, 4 навчальних посібники, 1 підручник, 7 монографій. Викладає дисципліни «Технологічні процеси та конструкції ПМП», «Розрахунок та конструювання електромеханічних пристроїв».

ОСИПЕНКО Володимир Васильович, доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки.

В 1977 році закінчив Львівський політехнічний інститут на факультеті автоматики. Загальний науково-педагогічний стаж 27 років. Тема докторської дисертації – «Індуктивні технології системних інформаційно-аналітичних досліджень в задачах інноваційного проектування».

Є автором біля 100 наукових праць, в тому числі біля 30 наукових робіт в закордонних виданнях, які входять до наукометричних баз Scopus і Web of Science, автор 2 навчальних посібників, співавтор 2 монографій.

 

АНТОНЕНКО Анатолій Іванович, старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, доцент.

Народився 03.03.1939 році. В 1962 році закінчив Київський політехнічний інститут. В 1968 році присуджена наукова ступінь кандидата технічних наук, в 1974 році — вчене звання старшого наукового співробітника. Має понад 100 наукових праць, 1 навчальний посібник. Викладає дисципліни «Електричні машини», «Спеціальні електричні машини».

БІЛА Тетяна Яківна, кандидат технічних наук, доцент.

Народилась 22.09.1958 року. В 1980 році закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості. В 1986 році присуджена наукова ступінь кандидата технічних наук, в 1991 році — вчене звання доцента. Має 70 наукових праць, 4 навчальних посібники. Викладає дисципліни «Комп’ютерне моделювання електромеханічних систем», «Математичне моделювання електромеханічних систем», «Обробка інформації в інтерактивних середовищах», «Типові технологічні об’єкти та процеси виробництв».

КУЛІК Тетяна Ігорівна, кандидат технічних наук, доцент.

Народилась 20.08.1981 року. В 2003 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну. В 2006 році присуджена наукова ступінь кандидата технічних наук, в 2012 році — вчене звання доцента. Має 33 наукові праці. Викладає дисципліни «Теорія надійності та ефективності електромеханічних систем».

СТАЦЕНКО Володимир Володимирович, кандидат технічних наук, доцент.

Народився 26.07.1980 року. В 2002 році закінчив Київський національний університет технологій та дизайну. В 2007 році присуджена наукова ступінь кандидата технічних наук, в 2011 році — вчене звання доцента. Має  30 наукових праць, 1 навчальний посібник. Викладає дисципліни «Комп’ютерно-інтегрована електропобутова техніка», «Інтелектуальні системи керування електропобутовою технікою», «Комп’ютерні технології проектування електромеханічних пристроїв».

ПАВЛЕНКО Володимир Миколайович, кандидат технічних наук, доцент.

Народився 17.07.1975 року. В 2000 році закінчив Київський національний університет технологій та дизайну. В 2011 році присуджена наукова ступінь кандидата технічних наук. Має 17 наукових праць. Викладає дисципліни «Електричні машини», «Монтаж і налаштування побутових приладів», «Перетворювальні пристрої ЕПТ».

БОНДАРЕНКО Микола Йосипович, доцент.

Народився 07.11.1952 року. В 1980 році закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості.  Має 27 наукових праць. Викладає дисципліни «Ремонт та діагностика комп’ютерно-інтегрованої електропобутової техніки», «Устаткування для сервісного обслуговування ЕПТ».

ДЕМІШОНКОВА Світлана Анатолієвна, кандидат технічних наук, доцент.

Народилась 23.01.1973 року. В 1997 році закінчила Київську державну академію легкої промисловості України. В 2015 році присуджена наукова ступінь кандидата технічних наук. Має 25 наукових праць. Викладає дисципліни «Електричні апарати», «Технологія виробництва побутових машин і приладів», «Електричні вимірювання електромеханічних систем».

СТАЦЕНКО Дмитро Володимирович, кандидат технічних наук, доцент.

Народився 13.06.1988 року. В 2010 році закінчив Київський національний університет технологій та дизайну. Має 6 наукових праць. В 2013 році присуджена наукова ступінь кандидата технічних наук. Має 5 наукових праць. Викладає дисципліни «Системи керування електромеханічними пристроями», «Перетворювальні пристрої електропобутової техніки».

ГЛАДЧУК Олександр Зиновієвич, асистент.

Народився 03.08.1976 року. В 1998 році закінчив Київську державну академію легкої промисловості України. Має 4 наукові праці. Проводить заняття з дисциплін «Електричні машини», «Електричні апарати», «Електропобутова техніка», «Технологічні процеси та конструкції ПМП».

Допоміжний персонал кафедри:

ДОРОШЕНКО Валентина Володимирівна, майстер виробничого навчання.

Народилась 03.01.1960 року. В 1979 році закінчила ЛТХП.