Комп’ютерні системи та мережі (бакалавр)

Сьогодні більшість людей кожного дня використовує ті, чи інші комп’ютерні системи. Керування складним промисловим обладнанням, транспортом, електронний документообіг, фінансові операції, спілкування, в усіх цих сферах використовується комп’ютерне обладнання.

 

Сфера використання комп’ютерів та мереж постійно збільшується та, відповідно, зростає потреба у кваліфікованих фахівцях здатних як проектувати нове обладнання, так і ефективно використовувати існуючи системи.

 

Освітня програма «Комп’ютерні системи та мережі» передбачає поглиблене вивчення принципів роботи та архітектури мікропроцесорної техніки, периферійних пристроїв, компонентів комп’ютерних систем, побудови і експлуатації комп’ютерних систем та мереж, методів і технологій створення системних та прикладних програм в рамках функціонального, процедурного та об’єктно-орієнтованого підходу для настільних, мобільних, портативних, вбудованих та хмарних систем.

 

Особливістю програми є підготовка фахівців, які здатні реалізовувати всі етапи розробки та супроводу комп’ютерних систем і мереж та їх програмного забезпечення; розробленні проекту та загальної архітектури системи, відповідно до стандартів комп’ютерної інженерії; розробці компонент комп’ютерних систем та мереж: програмного та апаратного забезпечення, впровадження і супроводу. Виконується в активному дослідницькому середовищі, розвиває перспективи використання інформаційних технологій.

 

Знання, що ви отримаєте під час навчання на цій спеціальності, дозволять вам працювати в IT-компаніях, розробляти програмне забезпечення, проектувати нові пристрої та мережі.

 

Запрошуємо на навчання!