Історія

Кафедра комп’ютерної інженерії та електромеханіки починає свою історію з 1992 року, коли згідно з планом прийому на перший курс було прийнято 25 чоловік і в 1997 році відбувся перший випуск інженерів-електромеханіків, фахівців з електропобутової техніки. В 1998 році кафедра отримала ліцензію на підготовку магістрів за спеціальністю «Електропобутова техніка» і в 1999 році відбувся їх перший випуск. В 2001 році кафедра отримала акредитаційні документи на ІV рівень акредитації за напрямом 6.0922 «Електромеханіка» та спеціальностями 7.092205 та 8.092205 «Електропобутова техніка». За період з 1992 року кафедрою комп’ютерної інженерії та електромеханіки підготовлено більше 1000 спеціалістів з електропобутової техніки.

Завідувачами кафедри працювали: 1992-1995р.р. – проф., к.т.н. Стародуб О.А., 1995-2010р.р. – заслужений діяч науки і техніки України, проф., д.т.н. Кострицький В.В.; 2011-серпень 2012р.р заслужений працівник народної освіти України, д.т.н. Бурмістенков О.П. З вересня 2012р. кафедрою завідує доктор технічних наук, професор Злотенко Б.М.

В 2011 році спеціальності 8(7).05070206 «Електропобутова техніка» пройшли другу акредитацію до 2021 року на ДАК України. Ліцензійний прийом в бакалаврат за освітньою програмою «Електромеханіка» становить 50 студентів денної форми навчання, на підготовку магістрів за освітньою програмою «Електропобутова техніка» — 50 студентів.

В 2018 році ліцензовано спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія».

DSC06524_1