Електромеханіка (бакалавр)

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітня програма «ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»

Освітній ступінь «БАКАЛАВР»

Кафедра комп’ютерної інженерії та електромеханіки

 

Загальна інформація

Електромеханіка –  це сучасна фундаментальна та багатогранна наука. Саме вона в значній мірі визначає рівень науково — технічного прогресу. Її межі безперервно розширюються, а зміст поглиблюється за рахунок відкриття нових фізичних принципів і та використання новітніх матеріалів і технологій.

Освітня програма «Електромеханіка» спрямована на підготовку фахівця, який здатний використовувати професійно-профільовані знання, уміння й практичні навички в галузі фундаментальних розділів електромеханіки для дослідження електромеханічних систем, а також для здійснення безпечного технічного використання електрообладнання, електричних, електронних, комп’ютерних систем автоматизованого управління.

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом європейського зразка, який визнається в усьому світі, та мають змогу продовжити навчання в КНУТД з метою отримання освітнього ступеню «Магістр».

  

Для вступу на 1 курс денної, заочної (заочно-дистанційної) форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» запрошуються абітурієнти, які мають повну загальну середню освіту та успішно пройшли зовнішнє незалежне оцінювання з предметів, затверджених правилами прийому до КНУТД в 2016 р. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти можна знайти за посиланням.

Порядок та терміни прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищого навчального закладу для здобуття освітнього ступеню «Бакалавр» здійснюється згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну в 2016 р.».

Навчання здійснюється як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб  (за контрактом).

Термін навчання:  4 роки.

Підготовчі курси

Для підготовки до вступу на спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» в центрі доуніверситетської та індивідуальної освіти КНУТД пропонується проходження підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

Випускники можуть отримати додаткові бали при вступі на інженерно-технічніі спеціальності до 5% від конкурсного бала.

Детальна інформація на сторінці: Центр доуніверситетської та індивідуальної освіти.

Вміння та знання

За результатами навчання бакалавр спеціалізації «Електромеханіка» здобуває знання та вміння:

  • використовувати комп’ютерні технології 3D — моделювання  та віртуального дослідження мехатронних систем;
  • проводити необхідні технічні розрахунки при проектуванні електромеханічних систем для конкретних умов їх практичного використання з оформленням планової та звітної документації;
  • розробляти прогресивні технологічні процеси й оптимальні режими виробництва на види продукції, складати функціональні схеми електромеханічних пристроїв, забезпечувати  відповідність  розроблюваних  проектів технічним завданням;
  • створювати професійно-орієнтовані бази даних, використовувати інформаційні технології для рішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності;
  • використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з природознавчих та технічних наук для дослідження електромеханічних систем і технологічних процесів та вирішення практичних завдань з проектування та експлуатації мехатронних систем;
  • здійснювати безпечне технічне використання електрообладнання, електричних, електронних, комп’ютерних систем автоматизованого управління.

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців на кафедрі електромеханічних систем створений спеціалізований комп’ютерний клас,  працюють наукові гуртки під керівництвом провідних викладачів кафедри — докторів технічних наук. Студенти щорічно виступають з доповідями на Всеукраїнській науковій конференції молодих учених і студентів, публікують наукові статті, приймають участь у олімпіадах з загальнотехнічних та фахових дисциплін.

 

Навчання в університеті

Навчання проводять високоосвічені фахівці з великим досвідом роботи як на виробництві, так і в проектних організаціях, а також мають авторитет у науковій роботі.

На кафедрі є лабораторії, оснащені сучасними приладами та обладнанням, що дозволяє закріпити отримані теоретичні знання на практиці.

В університеті успішно працює «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», яке забезпечує студентам можливість самостійно користуватися електронними освітніми ресурсами, у тому числі навчально-методичними матеріалами з навчальних дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), здавати звіти, проходити тестування, ставити питання викладачам на форумах та отримувати на них відповіді, дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого.

 

Працевлаштування

Високий професійний рівень підготовки випускника кафедри електромеханічних систем дозволить йому працювати на державних, комерційних і спільних підприємствах на посадах диспетчера електромеханічної служби,  електромеханіка, електромеханіка групових перевантажувальних машин, електромеханіка дільниці, електромеханіка з підіймальних установок,  електромеханіка-наставника, технічного фахівця-електрика, електрика  дільниці, електрика цеху, електродиспетчера, техніка з експлуатації та ремонту устаткування, техніка з механізації трудомістких процесів, техніка з автоматизації виробничих процесів, техніка з підготовки технічної документації, фахівця з технічної експертизи, техніка-лаборанта.

 

Інформація про можливість отримання військової спеціальності, наявності гуртожитків

Студенти кафедри електромеханічних систем мають можливість паралельно з базовою вищої освітою здобути  військову спеціальність і отримати відповідний диплом державного зразка та військове звання офіцера запасу.

Всім студентам факультету мехатроніки та комп’ютерних технологій, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

 

Контакти, посилання на сторінку випускової кафедри

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0107.

Завідувач кафедри доктор технічних наук, професор Злотенко Борис Миколайович

Телефони для довідок:

Кафедра: +38 044 256–29–03,

Приймальна комісія: +38 044 256–29–75

e-mail: [email protected]

 

Девіз електромеханіків

Будемо раді бачити вас серед наших студентів!