Дисципліни

 • Електричні апарати.
 • Розрахунок та конструювання електромеханічних пристроїв.
 • Електричні вимірювання електромеханічних систем.
 • Електричні машини.
 • Теорія надійності та ефективності  ЕМС.
 • Теорія електроприводу.
 • Електропобутова техніка.
 • Проектування вузлів машин та приладів.
 • Комп’ютерно-інтегрована електропобутова техніка.
 • Інженерне проектування та розрахунки складної побутової техніки .
 • Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності.
 • Ремонт та діагностика комп’ютерно-інтегрованої електропобутової техніки.
 • Устаткування для сервісного обслуговування ЕПТ.
 • Типові технологічні об’єкти та процеси виробництва.
 • Системи керування електромеханічними пристроями.
 • Комп’ютерні технології проектування ЕМП
 • Технологічні процеси та конструкції ПМП
 • Обробка інформації в інтерактивних середовищах
 • Математичне моделювання електромеханічних систем
 • Комп’ютерне моделювання ЕМС
 • Інтелектуальні системи керування ЕПТ
 • Монтаж і налаштування побутових машин і приладів
 • Перетворювальні пристрої ЕПТ
 • Спеціальні електричні машини
 • Технологія виробництва ПМП