Підвищення ефективності побутового компресійного холодильника

Побутові компресійні холодильники ( ПКХ)  є основними споживачами електроенергії  в будинку.  Підвищення ефективності ПКХ  може бути досягнуто при підвищенні ефективності теплообмінних процесів у випарнику і конденсаторі.

Ефективність конденсатора можливо підвищити за рахунок збільшення швидкості теплообміну.  Це досягається шляхом застосування  вентилятора для примусової циркуляції повітря. Також для збільшення корисного об’єму холодильника доцільно перемістити конденсатор з задньої його стінки до компресора. В даному випадку з конструктивних міркувань ми можемо використати два типи конденсаторів : ребристо трубний та листотрубний.

За рахунок переміщення конденсатора ми можемо застосовувати активний спосіб охолодження  за допомогою одного вентилятора одночасно як для конденсатора так і для компресора.

Схема розміщення ребристо-трубного конденсатора
Схема розміщення ребристо-трубного конденсатора

Переміщення конденсатора з задньої стінки до компресора  допоможе збільшити корисний об’єм холодильника а застосування примусового охолодження конденсатора  і компресора  призведе до збільшення зносостійкості та зменшення температури що в свою чергу призведе до зменшення споживання електроенергії.

Студ. І. А. Кузьмич

Наук. керівник професор, д.т.н. Петко І. В.