Розробка електричної схеми установки для подрібнення відходів гумових виробів з контролем технологічних параметрів

Для подрібнення відходів із гуми широко застосовують роторні дробарки. Привод робочого органу – ротору в таких дробарках здійснюється за допомогою асинхронного трифазного двигуна. Ефективність роботи роторної дробарки визначає електропривод, що забезпечує необхідну частоту обертання ротора та подачу матеріалу в зону подрібнення. Робота присвячена розробці асинхронного електропривода з системою контролю частоти обертання ротора та витрати потужності в процесі подрібнення. Один із можливих варіантів електричної схеми такої установки показано на рис. 1. Схема складається з трифазного асинхронного двигуна М, який ввімкнений в трифазну мережу напругою 380 В через автомат QF. Для пуску двигуна М слугує магнітний пускач КМ. Котушка магнітного пускача КМ  ввімкнена послідовно з кнопковими вимикачами SB1та SB2.

Електрична схема установки для подрібнення відходів гуми з контролем технологічних параметрів
Електрична схема установки для подрібнення відходів гуми з контролем технологічних параметрів

Натисканням  кнопок SB1 та SB2 вмикається та вимикається коло котушки магнітного пускача КМ, який підключає трифазний двигун М до мережі живлення.

Подрібнення відходів в роторній дробарці відбувається при змінній витраті електроенергії, що обумовлений характером завантаження. Для контролю витрати електроенергії використано вимірювальний тракт, що містить  вимірювальний трансформатор струму Т1, аналого-цифровий перетворювач та комп’ютер, на якому відображується зміна потужності.

Для контролю частоти обертання ротора встановлено трифазний синхронний тахогенератор ТХГ, який з’єднаний з покажчиком тахометра ТМ. Покажчик тахометра ТМ показує частоту обертання ротора установки.  Вихідна напруга тахогенератора також подається через діодний місток VD на інший канал аналого-цифрового перетворювача. Сигнал з вихода АЦП подається на комп’ютер, який будує графік частоти обертання в реальному часі.

Маг. О.З. Гладчук,

Наук. керівник проф. О.П. Бурмістенков (КНУТД)